Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

- en förskola med två avdelningar med barn i åldern 1 - 5 år som arbetar mycket tillsammans.

Vattendroppar

 

 Vi ser barns möjligheter och tillgångar och planerar vår verksamhet utifrån det. Vi arbetar med tema och aktiviteter utifrån barns inflytande. Vår tanke är att barnen ska få uppleva sång och musik, rörelse, kultur, skapande, utflykter och våra traditioner mm. En ny stor lekplats ligger i anslutning till vår fina gård.

Välkommen till Alkojans förskola 1-5 år, en förskola för alla.

Anders väg 18,  590 72 Ljungsbro Tel: 013-20 67 45

Läroplan

Förskolan styrs av läroplanen (Lpfö98 rev 2010). Läroplanen innehåller förskolan värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer.

Mål- och uppföljningsplan

Utöver de statliga styrdokumenten finns en mål- och uppföljningsplan. Detta är ett lokalt styrdokument för grundskola, grundsärskola, fritidshem, fritidsverksamhet och förskola. Mål- och uppföljningsplanen fastställdes av Barn- och ungdomsnämnden i Linköping 2011-10-10 och gäller för tidsperioden 2012-2015.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 maj 2017