Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

Förskolan Lekladan på Fårullsvägen 125 är en förskola i Tokarp med två åldersindelade avdelningar. Teddybjörnen med barn 1-3 år samt Gunghästen med barn 3-5 år.

Förskolan Fårullsvägen 125

Teddybjörnen
Telefon 013 - 20 64 67

 

Gunghästen
Telefon 013 - 20 64 44 

Vår verksamhet

På förskolan Lekadan har vi verksamhet som stimulerar barns utveckling och lärande samt är utformat så den förbereder barnen för fortsatt lärande. Vi har utbildad och erfaren personal som ser barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet, en verksamhet som utgår från barnens bästa. Barnen är delaktiga och har inflytande i den pedagogiska verksamheten oavsett ålder, kön, social och kulturell bakgrund.

Miljö

På förskolan finns gott om material som inbjuder till att undersöka, utforska och leka samt kan användas på många olika sätt. Den fysiska miljön är trygg, säker och tillgänglig för barn i de aktuella åldrarna. Den stimulerar barns utveckling och lärande såväl enskilt som i grupp. Här finns rum för skapande och livliga akrtiviter samt rum för vila och lugna aktiviter.

Lärande för Hållbar Utveckling

Alla Malmslätts förskolor arbetar med Lärande för Hållbar Utveckling som är ett av våra prioriterade mål. Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett  varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi arbetar för att barnen ska förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både nu och i framtiden. Vi har nu fokus på att bli Grön Flagg certifierade. Vår förskola har valt att arbeta med Må bra, Allemansrätten och Återbruk. 

Mat

Vi har ett mottagningskök med mat från Malmslättsskolan/Kärna.

Föräldrainformation

Vi informerar föräldrarna vid daglig kontakt om hur dagen har varit. Ett par gånger om året utkommer vårt Ladanytt och våra föräldrar har möjlighet att vara med i vårt slutna Instagramkonto där vi visar vad som händer hos oss.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 november 2017