Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

Förskolan Myrsättersgatan 28

 

Välkommen till Sagolundens förskola, Myrsättersgatan 28

Vi är en kommunal förskola som ligger nära flera grönområden och med närhet till Göta kanal. Förskolan har två avdelningar, barn som är mellan 1 och 3 år går på Eldflugan och barn som är mellan 4 och 5 år går på Trollsländan. Avdelningarna har ett nära samarbete. För att få en lugnare miljö och för att kunna tillgodose varje barns behov delar vi ofta in barnen i mindre grupper.

Utemiljö

Förskolan har en trivsam gård med rutschkana, sandlådor, gungor och ett litet hus. Gården gränsar till en skogsdunge som vi använder flitigt.

Lokaler

Lokalerna är ljusa och här finns det flera rum av olika storlek vilka tillåter barnen att ägna sig åt skapande aktiviteter, rollekar och konstruktionslekar.

Arbertssätt

Vi arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt för att sträva efter målen i Förskolans läroplan. I temaarbetet arbetar vi på olika sätt, bland annat med rollspel, promenader i närområdet, skapande, rörelse och samlingar med ramsor, sånger, musik och samtal. På förskolan försöker vi vara lyhörda inför vad barnen är intresserade av och utifrån det se hur vi ska gå vidare.

Välkomna till oss önskar alla på Sagolundens förskola.

Ring oss gärna om du har frågor eller vill komma på besök.

013-26 32 94

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016