Om förskolan

Avdelningar 

Förskolan har två avdelningar; Myran och Kotten med barn i åldrarna 1-5 år. Här får våra barn rika möjligheter till lärande, utveckling och utforskande.

Lärande

Vi har ett temainriktat arbetssätt som innebär att barnens lärande bli mångsidig och sammanhängande. Barngruppen ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.

Utveckling

Vi lägger stor vikt vid våra lärmiljöer som ska stimulera barns fantasi, skapande och det sociala samspelet. Pedagogisk dokumentation är en del i vårt arbete för att synliggöra processer i förskolans verksamhet tillsammans med barnen. Förskolan lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera och inför den skriftspråkliga världen.

Mål

Vårt mål är att ge barnen trygghet, glädje och vi vill att barnen ska ha roligt hos oss.

Kotten tel: 013- 20 55 72

Myran tel: 013- 20 55 93

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016