Förskolan Norra Cloettavägen 40

Välkommen till förskolan Norra Cloettavägen 40

Förskolan består av 2 avdelningar, Smulan (ca 13 barn) för 1-3 åringar och Kulan (ca 24 barn) för 3-5 åringar.  Arbetslaget består av 4 förskollärare, 3 barnskötare och 1 assistent.

Vi har väl anpassade lokaler för en bra förskoleverksamhet, en stor härlig gård med mycket grönska och närhet till skog och andra grönområden.  Vi lägger grunden för barns utveckling och lärande. Genom leken och i barnens vardag arbetar vi bl.a. med språkutveckling, matematik och socialt samspel. 
Varmt välkomna att besöka oss.

"Förskolorna i Ljungsbro/Vreta kloster är en mötesplats där alla blir sitt bästa jag!"

Denna vision strävar alla förskolor mot i vårt område. Detta innebär att alla barn bemöts med stor respekt och barnens kompetens tas tillvara. Förskolans lärmiljö ska vara omsorgsfull och inspirera till lärande genom lek.

Nyheter

Förskolan Norra Cloettavägen 40

Telefon: 013-20 68 43

E-post: Skicka e-post till Förskolan Norra Cloettavägen 40

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Norra Cloettavägen 40
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Norra Cloettavägen 40
Norra Cloettavägen 40 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fsknorracloettavagen40 http://www.linkoping.se/fsknorracloettavagen40

Ansvarig

Förskolechef
Marita Skult
Telefon: 013-20 68 17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 december 2016