Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

Förskolan Norra Cloettavägen 40

Vi har väl anpassade lokaler för en bra förskoleverksamhet, en stor härlig gård med mycket grönska och närhet till skog och andra grönområden.  Vi lägger grunden för barns utveckling och lärande. Genom leken och i barnens vardag arbetar vi bl.a. med språkutveckling, matematik och socialt samspel.  
Varmt välkomna att besöka oss.

  • Vi sätter stort värde på ett trevligt bemötande mot både barn och vuxna.

  • Vi vill,  genom vårt arbetssätt och ändamålsenligt material, ge barnen bra förutsättningar för deras fortsatta lärande.

  • Vi använder digitalkamera som ett hjälpmedel för att genom pedagogisk dokumentation synliggöra barnens utveckling och lärande.

  • Vi har ett gott föräldrasamarbete där olika trivselaktiviteter och föräldramöten 1 gång/termin spelar en stor roll.

  • Vi har kontinuerliga utvecklingssamtal där vi fokuserar på ert barns utveckling och lärande.

  • Vi arbetar med lärplattformen Fronter. Det är en plattform för samverkan och lärande på webben.

 

Varmt välkomna att besöka oss!

 

Grupp 1             20 63 81

Grupp 2             20 69 01

Grupp 3             20 68 43

Grupp 4             20 65 40

Grupp 5             20 61 54

Köket                 20 60 80

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 augusti 2017