Om förskolan

Förskolan Norrsättersgatan, Fågelboet ligger centralt i Malmslätt med närhet till skogen, Hellgrenshagen, bibliotek och Malmslättsskolan Kärna.
Förskolan består av fem avdelningar Svalan, Örnen, Näktergalen, Svanen och Ugglan. Alla avdelningar har barn i åldern 1-5 år.

Norrsättersgatan 15 Fågelboet

Förskolan Norrsättersgatan 15

Vår verksamhet

Verksamheten på Fågelboet utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö 98/16) och områdets prioriterade mål. Genom att dela in barnen i mindre grupper under delar av dagen kan vi lättare möta varje enskilt barn och stimulera utveckling och lärande. I grupperna arbetar vi till exempel med olika teman som utmanar barnens nyfikenhet och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vi lägger även stor vikt på leken och det sociala samspelet. Alla pedagoger på förskolan strävar efter att varje dag ska vara trygg, rolig och lärorik.

Miljö

Förskolan har en stor gård som inbjuder till lek och rörelse. Till gården finns ett inhägnat naturområde "Smultronstället" med vindskydd, grillplats och gott om plats att utveckla motorik, fantasi och lek. Inomhus är miljön anpassad för alla åldrar, det finns miljöer och material som inbjuder till lek och utforskande men också till lugn och ro. Det finns tillgång till ateljé och vattenrum. Lärmiljöerna förändras efter barnens intressen och behov.

 

 

 

Lärande för Hållbar utveckling/Grön Flagg

Ett av områdets prioriterade mål är Lärande för Hållbar utveckling. För att nå detta mål har Malmslätts förskolor valt att arbeta med projekt Grön Flagg. Grön Flagg är ett verktyg för förskolor/skolor och syftet är att inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Vårt mål är att till sommaren 2018 bli Grön Flagg-certifierade. Just nu arbetar vi i de olika grupperna med tema "Skräp och avfall" och "Hälsa och livsstil". Detta kan innebära till exempel återvinning, återbruk av återvinningsmaterial, Miniröris, avslappning och hur man är mot varandra för att vara en bra kompis.

Kök

Förskolan har mottagningskök och får mat levererad från Malmslättsskolan Kärna.

Vill du besöka oss?

Ni är välkomna att besöka oss men ring innan för att boka en tid.

 

 

 

 

 

 

Fågelboet A

Svalan
Telefon 013 - 26 32 52

 

Näktergalen
Telefon 013 - 20 66 33

 

Örnen
Telefon 013 - 26 37 07

 

Fågelboet B

Svanen
Telefon 013 - 20 65 07

 

Ugglan
Telefon 013 - 26 32 51 

Förskolan Norrsättersgatan 15

Skicka e-post till Förskolan Norrsättersgatan 15

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 07

Besöksadress: Norrsättersgatan 15 (se karta)

Postadress: Förskolan Norrsättersgatan 15
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fsknorrsattersgatan15 http://www.linkoping.se/fsknorrsattersgatan15

Förskolechef: Ann-Kristin Anstérus
Telefon: 013-20 65 17

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 april 2018