Om förskolan

Förskolan Skattegården 72A ligger intill aktivitetsparken i Skäggetorp. Förskolan består av fem avdelningar varav en; Mulle Meck, är en mobil avdelning (buss). Vi vill vara en förskola för alla, där människor och kunskap växer.

Förskolan Skattegården 72A-B

Förskolan Skattegården 72A

Delaktighet och inflytande

Vi välkomnar alla barn oavsett bakgrund, färdigheter och behov. Vi ser olikheter som en tillgång och vi visar varandra intresse, empati, respekt och acceptans. Vi vill också att våra barn ska kunna påverka verksamheten genom sina olika intressen och önskemål.

Lärande lek - språkets och kunskapens uttryck

Vi vill skapa rum och tid för gemensamma lekar, upplevelser och samtal, vilket gynnar barnens språkutveckling. Bilder, böcker och IKT-teknik är verktyg som hjälper oss att utveckla vår kommunikation och att lära oss mer om vår omvärld. Barnen får möjlighet att uttrycka sig genom sång och musik, skapande och rörelse.

Matematik och naturvetenskap ute och inne

Barnen möter matematiska begrepp under roliga former både inne och ute. Vi vill erbjuda en lugn och inspirerande miljö för lek och lustfyllt lärande inomhus. I våra gemensamma utrymmen ligger "Labbet" där vi kan göra experiment. Utevistelsen ska inspirera till naturvetenskapligt utforskande och motorisk utveckling. 

Samarbetande förskola med en egen buss

Samarbete mellan avdelningarna och gemensamma storsamlingar har vi varje vecka. Dessutom har vi tillgång till "Mulle Meck-bussen", en mobil avdelning som tar våra äldre barn med på spännande utflykter.

Egen kokerska

Vår egen kokerska bjuder på god och näringsrik mat.

Avdelning Silverstjärnan  

tel. 013-26 36 41

Avdelning Guldhjärtat 

tel. 013-26 36 42

Avdelning Pärlan

tel. 013-26 36 43

Avdelning Diamanten

tel. 013-20 72 92

Avdelning Mulle Meck

tel. 072-240 07 76 

Kök/kontor

tel. 013-26 36 44

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 november 2016