Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Om förskolan

Stiglötsgatans förskola består av fem avdelningar där två är yngrebarnsavdelningar med barn i åldern 1 till cirka 3 år och tre är äldrebarnsavdelningar där barnen är cirka 3-5 år gamla. Till förskolan hör en stor utegård och tre mindre. Samtliga pedagoger arbetar medvetet och aktivt tillsammans för att skapa en trygg, glädjefylld och lärorik vistelse för barnen. Visionen ”En förskola för alla där människor och kunskap växer” levandegörs i förskolans arbete. Förskolan har en egen kock som varje dag serverar hemlagad mat och hembakat bröd.

Förskolan Stiglötsgatan 33

Språkutveckling

Då vår förskola ligger i ett mångkulturellt område där många barn har ett annat modersmål än svenska läggs stor vikt vid barns språkutveckling på såväl svenska som på modersmålet. Verksamhetsåret 2017/18 är barns språkutveckling det prioriterade området ur läroplanen (Lpfö98/16). För att nå målen använder pedagogerna sig av språkutvecklande arbete i olika former, tema/projektarbete, inspirerande och utmanande lärmiljöer, pedagogisk dokumentation samt digitala verktyg.

Barns delaktighet och inflytande

Att barnen har inflytande över och kan påverka sin vistelse på förskolan är viktigt. Vi tar därför tillvara på och utgår ifrån barnens intressen, tankar och förmågor då vi utformar våra temaarbeten/projekt. I arbetet med olika teman/projekt ingår många olika delar; värdegrundsarbete, språkutveckling, matematik, skapande, drama, rörelse, naturvetenskap, teknik, jämställdhets- och genusarbete.

Pedagogiska lärmiljöer

Barn lär sig olika saker i olika miljöer. Våra miljöer ska inspirera till utvecklande lek och lustfyllt lärande. Tillsammans med barnen anpassar vi kontinuerligt våra lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen samt efter temat/projektet. I vår utemiljö erbjuds barnen en variation av utmaningar och vi har även nära till att utforska skogen och flera andra intressanta platser i närområdet.

Pedagogisk dokumentation

För att kunna möta alla barn där de befinner sig inom olika områden och utmana dem i deras fortsatta lärande följer pedagogerna barnens utveckling genom olika former av pedagogisk dokumentation, till exempel foton, observationer, filmer och text.

 Avdelning Skutan

 tel. 013-26 34 01  

 Avdelning Kryssaren 

 tel. 013-26 34 02

 Avdelning Kanoten

 tel. 013-26 34 03

 Avdelning Jollen

 tel. 013-20 72 41  

 Avdelning Ekan

 tel. 013-20 72 42

 Kök

 tel. 013-20 59 35

Förskolan Stiglötsgatan 33

Skicka e-post till Förskolan Stiglötsgatan 33

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 42

Besöksadress: Stiglötsgatan 33 (se karta)

Postadress: Förskolan Stiglötsgatan 33
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskstiglotsgatan33 http://www.linkoping.se/fskstiglotsgatan33

Förskolechef: Lena Nilsson
Telefon: 013-20 72 06

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 april 2018