Om förskolan

På Storgårdens förskola finns barn i åldern 1-5 år. Förskolan är indelad i 5 avdelningar varav två är småbarnsavdelningar. På Storgårdens förskola arbetar pedagogerna medvetet och aktivt med att skapa en trygg, glädjefylld och lärorik förskolemiljö för barnen. Målsättningen är att alla barn ska uppleva sig vara en tillgång i barngruppen och känna att de är kompetenta.

Förskolan Storgården 58

Förskolan Storgården 58

Språkutveckling

För att kunna möta alla barn på den språkliga nivå de befinner sig arbetar pedagogerna med barnen i mindre grupper. Pedagogerna stimulerar barnens språk genom att finnas nära barnen och skapa samtal och dialog med barnen. Detta för att öka barnens språkförståelse, ordförråd och förmåga att berätta. När språkförståelsen hos barnen ökar, ökar också möjligheten till socialt samspel mellan barnen. Pedagogerna stöttar barnen att vara goda kompisar genom att vara positiva förebilder och genom att finnas tillhands för barnen i deras lekar med varandra.

Barns inflytande

Att barnen har inflytande över sin vistelse på förskolan är viktigt. Vi utgår därför från barnens intressen, tankar och åsikter i våra temaarbeten. I avdelningarnas temaarbeten ingår många olika delar; språkutveckling, matematik, skapande i olika material, drama, rörelse, utflykter och studiebesök mm.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogerna använder sig av pedagogisk dokumentation, foton och observationer för att följa och utmana barnen i deras utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen används också för att utvärdera och utveckla verksamheten på förskolan.

Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Ett viktigt dokument i vår verksamhet är Likabehandlingsplanen. Denna omfattar alla som vistas i förskolan och den förtydligar allas lika värde och lika rättigheter oavsett etnicitet, religion, kön eller funktionshinder.

 Avdelning Nallen

 013-26 34 92  

 Avdelning Nyckelpigan  

 013-26 34 93

 Avdelning Snäckan

 013-26 34 94

 Avdelning Stacken

 013-20 72 44

 Avdelning Grodan

 013-20 79 21

 Expedition
  och kök

 013-26 35 33

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2016