Om Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg i Linghem/Gistad.

Pedagogisk omsorg

  • Vi är fyra dagbarnvårdare som arbetar med barn i åldern 1-5 år i Linghem.
  • Som dagbarnvårdare är vårt arbete förlagt i det egna hemmet men vi samverkar dagligen med varandra.
  • Vi har förskolans läroplan som riktmärke. (Lpfö98/10)
  • Vi är lyhörda för barnens intressen och önskemål i vår planering,
  • Vi tar vara på barnens nyfikenhet, deras lust att lära, leka och skapa både inomhus och utomhus.
  • Barnen lär känna sin närmiljö då vi vistas mycket ute i Linghem. Vi besöker till exempel olika lekplatser, skogen och biblioteket.
  • Vi har hemlagad mat.
  • Vi har gruppverksamhet med alla barn som är hos dagbarnvårdare i Linghem, cirka 2 timmar i gemensam lokal.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 maj 2016