Förskolan Ådalagatan 14

Nyheter

Garantiförskolan Ådalagatan 14

Ådalagatans förskola är en garantiförskola vilket innebär att de lokalerna finns tillgängliga för att kunna öppnas vid behov i Östra skolområdet främst gällande förskolorna i Kungsberget, Hejdegården och Tannefors.

Behov uppstår då barnomsorgskön inte kan klaras av på de ordinarie förskolorna. Vårdnadshavare erbjuds en tillfällig placering för sitt barn på garantiförskolan. Antal barn i gruppen beror på antal barn i kön och dess ålder.

Ny personal rekryteras när behovet är klarlagt för att öppna upp garantiförskolan och för den period som bedöms bli aktuell.

När plats finns på sökt ordinarie förskola flyttas barnen över dit och garantiförskolan stängs.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 oktober 2016