Förskolan Ådalagatan 14

Garantiförskolan Ådalagatan 14.

Nyheter

Ådalagatans förskola är en garantiförskola vilket innebär att de lokalerna finns tillgängliga för att kunna öppnas vid behov i Östra skolområdet främst gällande förskolorna i Kungsberget, Hejdegården och Tannefors.

Behov uppstår då barnomsorgskön inte kan klaras av på de ordinarie förskolorna. Vårdnadshavare erbjuds en tillfällig placering för sitt barn på garantiförskolan. Antal barn i gruppen beror på antal barn i kön och dess ålder.

Ny personal rekryteras när behovet är klarlagt för att öppna upp garantiförskolan och för den period som bedöms bli aktuell.

När plats finns på sökt ordinarie förskola flyttas barnen över dit och garantiförskolan stängs.

Förskolan Ådalagatan 14

Telefon: 013-20 87 95

E-post: Skicka e-post till Förskolan Ådalagatan 14

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress: Förskolan Ådalagatan 14
581 81 Linköping

Besöksadress: Ådalagatan 14
Ådalagatan 14 på karta

Kort webbadress:
www.linkoping.se/fskadalagatan14 www.linkoping.se/fskadalagatan14

Förskolechef
Anita Borg
Telefon: 013-26 26 50

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 augusti 2017