Om förskolan

Skattkistans förskola ligger vackert belägen utmed Stångån med plats för cirka 42 barn och består av två avdelningar. Pärlan, för barn mellan 3-5 år och Diamanten, för barn mellan 1-3 år. Grundbemanningen består av sju pedagoger, både förskollärare och barnskötare.

Trygghet 

Hos oss ska alla barn och vårdnadshavare känna sig välkomna och trygga och få en god introduktion till vår verksamhet. Under stora delar av dagen delar vi in barnen i mindre grupper vilket leder till ökat samspel, fler positiva lärandetillfällen samt närvarande pedagoger. Vi erbjuder barnen en lustfylld och rik miljö som stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande. 

Utveckling och lärande, normer och värden 

I vår pedagogiska verksamhet lägger vi extra fokus på utveckling, lärande, normer och värden. 

Under läsåret 2015/16 är våra prioriterade områden mångkulturell förskola och språkutveckling. Vi arbetar med värdegrundsfrågor då vi samtalar med barnen om empati, samspel samt om att visa respekt för varandra. 

När det gäller Språkutveckling arbetar vi efter en modell som heter Före Bornholmsmodellen. Den bygger på systematiska språklekar som underlättar läsinlärningen. Vi rimmar, läser böcker, sjunger sånger och leker språklekar.  

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för reflektion, analys och utveckling av vår verksamhet. Barnets delaktighet och inflytande är en viktig del i planeringen av den pedagogiska verksamheten. Vi lägger stor vikt vid att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö genom grupparbete, samtal med barnen och olika uppdrag.   

Introduktion 

Vårdnadshavare är alltid välkomna att delta i eller ha synpunkter på vår verksamhet och vårt kvalitetsarbete. De har också möjlighet att lämna synpunkter och delta aktivt  i kartläggningen till vår Trygghetsplan. 

Grunden för ett gott samarbete läggs vid introduktionen, då vårdnadshavare är med hela den första veckan. Cirka 1-2 månader efter introduktionstiden erbjuder vi ett uppföljningssamtal om hur vårdnadshavare, barn och pedagoger har upplevt den första tiden på förskolan. 

Samverkan vårdnadshavare 

En gång per år har vi utvecklingssamtal då vi tillsammans med vårdnadshavarna diskuterar barns lärande och utveckling samt hur förskolan arbetar för att stimulera barnet i sin fortsatta utveckling. 

Vi bjuder in vårdnadshavare till olika föräldrasammankomster bland annat föräldramöte en gång om året, drop-in med mera. 

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill besöka oss. 

Avdelning Pärlan
Telefon: 013-26 36 51

Avdelning Diamanten
Telefon: 013-26 36 52

Utemobil
Telefon: 013-26 37 53

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juni 2016