Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

Fasad förskolan Brunnsgårdsvägen

 

Förskolan Ängstugan ligger i Askeby som är ett litet samhälle cirka 10 km öster om Linköping. På förskolan går 21 stycken barn i åldrarna 1-5 år. I Askeby finns sedan årsskiftet 2016/2017 en nybyggd skola med klasser från förskoleklass till och med årskurs sex.

Vi har skapat många olika lärmiljöer på vår förskola, där barnen ges möjlighet att utvecklas och lära på ett lekfullt sätt.

Vi ser det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans med andra.

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Vi vill vara medforskande och närvarande pedagoger på ”golvet” tillsammans med barnen.

Avdelning Ängstugan
Telefon: 013-20 54 44

Förskolan Brunnsgårdsvägen 36

Telefon: 013-20 54 44

E-post: Skicka e-post till Förskolan Brunnsgårdsvägen 36

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Brunnsgårdsvägen 36
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Brunnsgårdsvägen 36
Brunnsgårdsvägen 36 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskbrunnsgardsvagen36 http://www.linkoping.se/fskbrunnsgardsvagen36

Ansvarig

Förskolechef
Charlott Yxnäs
Telefon: 013-20 59 46

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 januari 2018