Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskolan Gränsliden 82-88

Förskolan Gränsliden 82-88 är en garantiförskola.

Nyheter

Kajutans förskola, Gränsliden 82-88  är en garantiförskola vilket innebär att den förskolan finns tillgänglig för att kunna öppnas vid behov i Östra skolområdet, främst gällande förskolorna i Tallboda.
Behov uppstår då barnomsorgskön inte kan klaras av på de ordinarie förskolorna i Östra skolområdet. Vårdnadshavare erbjuds en tillfällig placering för sitt barn på garantiförskolan. Antal barn i gruppen beror på antal barn i kön och dess ålder men förskolan rymmer 25 platser.
När plats finns på sökt ordinarie förskola erbjuds barn och vårdnadshavare att flytta över dit och garantiförskolan stängs eller tar emot nya barn om behov finns.

Förskolan Gränsliden 82-88

Skicka e-post till Förskolan Gränsliden 82-88

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 71

Besöksadress: Gränsliden 82 (se karta)

Postadress: Förskolan Gränsliden 82-88
581 81 Linköping

Förskolechef
Malin Hellström
Telefon: 013-26 36 31

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 november 2017