Forum för samverkan

Vi tycker att samarbetet mellan förskola och hem är viktigt och vårdnadshavare är alltid välkomna att delta i eller ha synpunkter på vår verksamhet.

Inskolning

Grunden för ett gott samarbete läggs vid introduktionen, då vårdnadshavare är med hela den första veckan. När barnet har varit här cirka en månad har vi ett uppföljningssamtal då vi pratar om hur barnet, vårdnadshavare och pedagoger har upplevt introduktionen och den första tiden på förskolan.

Utvecklingssamtal

En gång per år har vi utvecklingssamtal då vi diskuterar barnets utveckling och lärande utifrån vår läroplan, Lpfö 98/10, samt hur förskolan arbetar för att stimulera barnet i sin fortsatta utveckling.

Aktiviteter

Vi bjuder in vårdnadshavare till olika aktiviteter, och en gång per år har vi ett föräldramöte.

Vårdnadshavare är även delaktiga i vårt kvalitetsarbete genom att få möjlighet att lämna synpunkter och delta i kartläggningen till vår Trygghetsplan.

Under året har vi en del återkommande aktiviteter för hela familjen:

  • Drop-in fika
  • Sommarfest
  • Höstfest
  • Luciafirande/Julaktiviteter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 juni 2016