Om förskolan

Välkommen till Förskolan Linné, Klostergatan 64.
Att välja förskola för ditt barn är ett viktigt beslut, det handlar om hela familjens trygghet och trivsel.

Bild på huset Klostergatan 64

 

Struktur

Förskolan Linné är en av Linköpings äldsta förskolor och ligger i direkt anslutning till Trädgårdsföreningen. Huset är charmigt, med många rum och vrår i två plan samt en källare.  Vi har två avdelningar med plats för barn i åldrarna 1-5 år.
Plan 1: Fröet, ca 1-3 år.
Plan 2: Solrosen, ca 3-5 år.

Vår viktigaste uppgift är att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande.

Arbetet utgår från ”Läroplan för förskolan, Lpfö 98/16”.

Språk

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk ,ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (utveckling och lärande). Vi jobbar bland annat med "Före Bornholmsmodellen" som är en grund för den språkliga medvetenheten.

Aktiviteter

Vi berikar miljön både ute och inne för att stimulera alla sorters lekar och typer av verksamhet såsom skapande, rörelse, NTA och arbete i snickarrummet. 

Vi är en förskola med traditioner och har återkommande händelser under året såsom grill/städdagar, stationsdagar, familjefester med mera.

Inskolning

När nya barn och familjer börjar hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att vi startar upp med ett informationsmöte för föräldrar. Du är med hela första inskolningsveckan. Tiderna bestämmer man tillsammans med pedagog, efter vad som passar barnet. Är ni intresserade av att komma och titta på vår förskola innan ni ställer er i kö är det bara att ringa! Några onsdagar per termin har vi ”visning”, hör av er för information när det är aktuellt. För att ge barnet den bästa möjliga tiden hos oss lägger vi stor vikt vid ett bra och förtroendefullt samarbete med hemmet. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 maj 2017