Om förskolan

Förskolan är organiserad för 26 platser på en avdelning. På bottenvåningen av ett hyreshus ligger vår förskola. Vi har en stor lekhall i mitten som har mindre angränsande rum för barnen att vistas i.

Förskolan kungsgatan 15, entré

 

Inskolning

Vi har föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att under första inskolningsveckan erbjuds vårdnadshavare och barn att vara hos oss mellan klockan 9-13. Vårdnadshavaren tar hand om sitt barn under verksamhetens gång i fem dagar. Inga separationer sker under första inskolningsveckan. Andra inskolningsveckan kommer pedagogerna och vårdnadshavaren tillsammans överens om hur lämningen ska ske och hur långa stunder som är lämpliga för barnet. Inskolningen beräknas ta cirka två veckor. Vi använder den här modellen för att både barn och föräldrar ska få en trygg start hos oss och båda parterna får lära känna vår verksamhet.

Struktur

Med en stor sandlåda, lekhus, gungbräda, lekbil och olika lekmaterial finns det goda möjligheter för aktiv och kreativ lek utomhus, det är bara fantasin som sätter gränser.

Eftersom vi är en förskola med en 1-5 årsavdelning så delar vi in barnen i mindre grupper under dagen.

De yngsta barnen (1-3 år) har en del av lokalen med material och leksaker anpassade för deras ålder. De andra delarna av förskolan är anpassade för de äldre barnen (3-5 år). Vi har goda kunskaper och bra iakttagelseförmåga för att ge alla barn bästa möjliga chans att komma fram i leken.

Vi pedagoger finns på plats för att hjälpa, inspirera, observera och dokumentera så att vår verksamhet får en bra kvalité. De barn som sover får sova ute året runt i privata eller förskolans vagnar.

Prioriterade områden

Språket är ett av våra prioriterade områden och vi arbetar aktivt med barns språkliga utveckling. Vi delar in dem i fyra olika språkgrupper. Det språkmaterial som vi använder oss utav är Babblarna, Bornholmsmodellen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 maj 2017