Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

Kungsgatan är en liten förskola med en avdelning. Förskolan ligger i bottenplan på ett bostadshus med gården på baksidan av huset.

Förskolan kungsgatan 15, entré

 

Struktur

Förskolans ramtider är kl. 6.00 - 18.30.
Öppettiderna kan dock variera utifrån barnens tillsynstider, vilket gör att öppnings- och stängningstiderna kan variera olika dagar.

Förskolan serverar frukost klockan sju och från klockan halv åtta tas barnen emot utomhus. Under förmiddagen delas barngruppen in i mindre grupper (Blå, Grön, Röd) för språksamlingar enligt "Före Bornholmsmodellen", projektarbete eller utflyktsdag.

Gemensam sångsamling klockan elva och därefter lunch. Efter lunch sover de barn som behöver utomhus i vagnar, privata eller förskolans, året om. De äldre barnen läser eller har avslappning i mindre grupper. Resterande del av dagen leker vi tillsammans utomhus och/eller inomhus.

Vi arbetar med förskolans värdegrund och allas lika värde, vi bemöter varandra med respekt och är lyhörda för varandras åsikter.

Prioriterade områden

Förskolans arbete utgår från förskolans läroplan (Lpfö98/16). Förskolor i Innerstaden har under läsåret 2017/2018 det gemensamma prioriterade området teknik. Vi arbetar efter vårt mål att barnen ska få uppleva och utforska teknik i deras närmiljö och vardag.

Förskolan har också ett eget prioriterat område, matematik. Undervisningen sker i mindre grupper och genom projektinriktat arbetssätt som följer barnens intressen.

Om ni vill kontakta oss ring 013-20 87 01.

Förskolan Kungsgatan 15

Telefon: 013-20 87 01

E-post: Skicka e-post till Förskolan Kungsgatan 15

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Kungsgatan 15
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Kungsgatan 15
Kungsgatan 15 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskkungsgatan15 http://www.linkoping.se/fskkungsgatan15

Ansvarig

Förskolechef
Annika Bladh
Telefon: 013-29 46 24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 mars 2018