Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

Örtomta förskola

 

Örtomta förskola ligger i Örtomta som är ett litet samhälle cirka 20 km öster om Linköping. Förskolans lokaler är ett gammalt charmigt skolhus med bondgårdar och gärden som grannar. På förskolan går 18 stycken barn i åldrarna 1-5 år.

Vi ser det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans med andra.

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Vi vill vara medforskande och närvarande pedagoger på ”golvet” tillsammans med barnen.

Avdelning Kyrkebyvägen 13
Telefon: 013-20 68 50

Förskolan Kyrkebyvägen 13

Telefon: 013-20 68 50

E-post: Skicka e-post till Förskolan Kyrkebyvägen 13

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Kyrkebyvägen 13
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Kyrkebyvägen 13
Kyrkebyvägen 13 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskkyrkebyvagen13 http://www.linkoping.se/fskkyrkebyvagen13

Ansvarig

Förskolechef
Charlott Yxnäs
Telefon: 013-20 59 46

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 januari 2018