Om förskolan

Vår förskola har tre avdelningar med en stor lekhall i mitten av huset. Gården är stor och härlig med staket runt om och rejäla grindar. Personalgruppen har jobbat i många år och har lång erfarenhet. Arbetslaget har ett mycket bra fungerande samarbete.

fasad förskolan Lindengatan, Innerstaden

 

Struktur

Förskolans ramtider är kl. 6.00 - 18.30.
Öppettiderna kan dock variera utifrån barnens tillsynstider, vilket gör att
öppnings- och stängningstiderna kan variera olika dagar.

Smultron

Vi är tre förskollärare som arbetar med 16 barn i åldrarna 1-3 år. På Smultron använder vi de vardagliga rutinerna för att stärka barns utveckling och lärande enligt målen i läroplanen. Vi uppmuntrar barns självständighet genom att t.ex. låta barnen klä på/av sig själva.
För att stärka barns språkutveckling läser vi och berättar sagor med hjälp av olika typer av material. Sång, fingerramsor och rörelse är ett ofta förekommande inslag i vår verksamhet. För att stimulera barns matematiska utveckling använder vi oss av matematik i alla vardagliga situationer, som t.ex. vid måltiden fråga barnen om de vill ha ett fjärdedels eller halvt glas mjölk/vatten.
Som en satsning på barnens friskvård sover de utomhus året om på vår egen inhägnade altan, i sina vagnar.
Vi arbetar med barnen i mindre grupper för att stimulera ett maximalt lärande. Detta genomsyrar hela vår vardag.
Vårt prioriterade område nu är teknik, barnen upptäcker vardagsteknik som öppna/stänga, tända/släcka, bygga och konstruera med olika material. Att kunna dra ner dragkedjan på sin tröja är vardagsteknik för ett litet barn.

Lingon

Vi är tre pedagoger som arbetar med 16 barn i åldern 1-3,5 år. På Lingon fokuserar vi på att ge barnen tid och delar därför in dem i mindre grupper och upplever då att vi får en mer harmonisk och trygg barngrupp. Vi arbetar med bilder och tecken som stöd för att utveckla barnens språk. På vår avdelning uppmuntrar vi barnen att pröva, göra själva och hjälpa varandra. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande präglar vårt arbete. Vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar. 

Blåbär

Inne på avdelningen Blåbär finns 5 tjänster mellan 50-100%. Vi har 28 barn mellan 3-5 år. Våra barn delas in i olika verksamhetsgrupper som en gång i veckan har gruppverksamhet tillsammans med två pedagoger. I övrigt delas barnen regelbundet upp under dagen i våra aktivitetsgrupper. I dessa grupper lär sig barnen att komma ner i varv, leka i grupp samt känna gemenskap, trygghet och eget inflytande. Flera gånger om dagen har vi gemensamma samlingar där vi pedagoger arbetar utifrån vår läroplan.
Läroplanen genomsyrar vår verksamhet och vi använder pedagogisk dokumentation som ett sätt att upptäcka och belysa barnens kompetenser. Eget ansvar och omtanke om varandra är viktigt både hos barnen och pedagogerna. Vi tror att barnen kan mycket och vi vill gärna ge dem möjlighet att upptäcka det.
Vårt motto är att barnen ska få möjlighet att ÖVA, PRÖVA och därigenom ERÖVRA ny kunskap. Vi samarbetar mellan avdelningarna och har samlingar, sångstunder, teater, dans och lekar tillsammans

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 juni 2017