Om förskolan

Vår förskola har tre avdelningar med en stor lekhall i mitten av huset. Gården är stor och härlig med staket runt om och rejäla grindar. Personalgruppen har jobbat i många år och har lång erfarenhet. Arbetslaget har ett mycket bra fungerande samarbete.

fasad förskolan Lindengatan, Innerstaden

 

Smultron

Vi är tre förskollärare som tar hand om cirka 17 barn i åldern 1-3 år. Här får barnens egna lekar stort utrymme och de vardagliga rutinerna får mycket TID. Som en satsning på barnens friskvård sover de utomhus året om på vår egen inhägnade altan, i sina vagnar.

Vi arbetar med barnen i mindre grupper, där vi speciellt betonar samspelet mellan barnen. På senaste tiden har vi gjort några tappra odlingsförsök och börjat kompostera.

Lingon

Vi är tre pedagoger som arbetar med cirka 17 barn i åldern 1-3,5 år.

Vi fokuserar på att ge barnen tid och delar därför in dem i mindre grupper. Vi uppmuntrar barnen att pröva, göra själva och hjälpa varandra. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande präglar vårt arbete. Vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar.

Blåbär

Tre och en halv pedagogtjänster finns på avdelningen, som tar emot cirka 28 barn i åldern 3-5 år.

Varje vecka samlas 5-årsbarnen till gemensam verksamhet och 3-4 åringarna i åldersblandade grupper.

I övrigt delas barnen regelbundet upp under de dagliga aktiviteterna. Vi sjunger mycket, bygger glädje och arbetar efter att alla ska känna trygghet och gemenskap.

Vi har egen kokerska.

Vi arbetar med utgångspunkt från Läroplan för förskolan och använder pedagogisk dokumentation som ett sätt att upptäcka och belysa barnens inneboende kompetenser. Eget ansvar och omtanke om varandra är viktigt både hos barnen och pedagogerna

Vi tror att barnen KAN mycket och vi vill gärna ge dem möjlighet att upptäcka det. För att stödja språkutvecklingen använder personalen tecken som stöd.

Vårt motto är att barnen ska få möjlighet att ÖVA, PRÖVA och därigenom ERÖVRA ny kunskap. Vi samarbetar mellan avdelningarna och har samlingar, sångstunder, teater, dans och lekar tillsammans

Dörrarna mellan våra avdelningar står ofta öppna och barnen leker hos varandra. Vi tar emot barnen utomhus varje dag för att de ska få längre tid för ostörd lek och social samvaro.

Varje år hålls föräldramöten, utvecklingssamtal, drop-in-kaffe etc.

Vi uppmärksammar våra svenska traditioner (påsk, jul, midsommar, valborg mm)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juni 2016