Forum för samverkan

Föräldraråd hålls tre gånger per läsår. Vi håller till på Askeby skola.

Föräldrarådet ska vara:

  • en grupp där vi kan diskutera generella frågor som rör alla förskolor
  • ett forum där vi kan sprida idéer och lösningar på olika frågor mellan föräldragrupperna.
  • en grupp där vissa frågor kan förberedas inför beslut.
  • en länk mellan föräldrar och förskolechef. Förskolechef kan känna in föräldrars åsikter och synpunkter i olika frågor och föräldrar kan få en chans att förmedla sina synpunkter till förskolechefen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 november 2016