Om förskolan

Förskolan Droppen ligger i Bankekind som är ett litet samhälle cirka 15 km öster om Linköping. På förskolan går 22 stycken barn i åldrarna 1-5 år. I Bankekind finns även en skola för klasser från förskoleklass till och med årskurs tre.

Förskolan Droppen - utemiljö

 

Vi ser det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans med andra.

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Vi vill vara medforskande och närvarande pedagoger på ”golvet” tillsammans med barnen.

Avdelning Droppen
Telefon: 013-20 55 97

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 januari 2017