Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

På förskolan Rosenkällan, Rotegatan 10, har vi fyra avdelningar som alla tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Vår förskola är belägen på Garnisonsområdet och öppnade augusti 2012. Förskolan har närhet till Tinnerös eklandskap som ger rika tillfällen för naturupplevelser.

Alla avdelningar har gemensam tillgång till en fantastisk ateljé och ett stort rörelserum. På vår gård finns flera olika lekmiljöer och en dunge med grillplats. Vi arbetar efter och utformar verksamheten utifrån förskolans läroplan Lpfö 98 - rev 2016. Pedagogernas olika kompetenser såsom språk, matematik, utomhuspedagogik, sång och musik implementeras i vår verksamhet.

Avdelning Rosen
Telefon: 013-20 77 32

Avdelning Eken
Telefon: 013-20 72 30

Avdelning Bäcken
Telefon: 013-20 63 79

Avdelning Björken
Telefon: 013-20 56 56

Förskolan Rotegatan 10

Telefon: 013-20 63 79

E-post: Skicka e-post till Förskolan Rotegatan 10

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Rotegatan 10
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Rotegatan 10
Rotegatan 10 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskrotegatan10 http://www.linkoping.se/fskrotegatan10

Ansvarig

Förskolechef
Sara Engfelt
Telefon: 013-26 39 79

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 februari 2018