Forum för samverkan

Det är viktigt att det finns ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet. För att kunna lägga grunden för detta använder vi oss av föräldraaktiv inskolning.

Detta innebär att en vårdnadshavare är med på förskolan (klockan 9.00-14.00) hela första veckan. Andra veckan sker en diskussion om vad som är bäst för just detta barn. Efter cirka en månad sker ett uppföljningssamtal där diskussion kring hur inskolningen gått, hur barnet/familjen trivs med mera sker.

Varje höst ordnas föräldramöte samt minst en aktivitet för hela familjen, ttill exempel Lucia eller dropinfika.

Under våren erbjuds utvecklingssamtal i mars/april samt Krypinruset och en annan aktivitet för familjen. Krypinruset är en tradition på förskolan då hela familjen tillsammans springer eller går en slinga runt ån för att sedan avsluta tillsammans på förskolan med medhavd picknick.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 juni 2016