Om förskolan

Förskolan Tomatvägen 14 B, Ängsbacken, består av två åldershomogena baser.

På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är härvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner.

Alla förskolor är Grön Flagg-certifierade och arbetar för att barnen ska få uppleva sin närmiljö - sjön, skogen och våra inspirerande gårdar.

Välkommen!

Bas grön
Telefon 013-26 33 36

 

Bas röd
Telefon 013-26 33 31

Förskolan Tomatvägen 14 B

Telefon: 013-26 33 31

E-post: Skicka e-post till Förskolan Tomatvägen 14 B

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Tomatvägen 14B
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Tomatvägen 14B
Tomatvägen 14B på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fsktomatvagen14B http://www.linkoping.se/fsktomatvagen14B

Ansvarig

Förskolechef
Lina Thörnroth
Telefon: 013-26 39 59

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2018