Om förskolan

På förskolan i Vårdsberg går barn 1-5 år.

 

Vårdsbergs förskola ligger i Vårdsberg som är ett litet samhälle cirka 9 km öster om Linköping. Förskolans lokaler är ett gammalt skolhus med bondgårdar och gärden som grannar. På förskolan går barn i åldrarna 1-5 år.

Vi ser det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans med andra.

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Vi vill vara medforskande och närvarande pedagoger på ”golvet” tillsammans med barnen.

Avdelning Vårdsbergs förskola
Telefon: 013-590 10, 013-591 83

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 april 2017