Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

På förskolan i Vårdsberg går barn 1-5 år.

 

Vårdsbergs förskola ligger i Vårdsberg som är ett litet samhälle cirka 9 km öster om Linköping. Förskolans lokaler är ett gammalt skolhus med bondgårdar och gärden som grannar. På förskolan går barn i åldrarna 1-5 år.

Vi ser det kompetenta barnet som söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans med andra.

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Vi vill vara medforskande och närvarande pedagoger på ”golvet” tillsammans med barnen.

Avdelning Vårdsbergs förskola
Telefon: 013-590 10, 013-591 83

Förskolan Vårdsberg

Telefon: 013-590 10

E-post: Skicka e-post till Förskolan Vårdsberg

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Vårdsberg
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Vårdsbergs Kyrkby 1
Vårdsbergs Kyrkby 1 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskvardsberg http://www.linkoping.se/fskvardsberg

Ansvarig

Förskolechef
Charlott Yxnäs
Telefon: 013-20 59 46

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2018