Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Om förskolan

På vår förskola, Bronsåldersgatan 50, Vingen, eftersträvar vi att barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna glädje, trygghet och nyfikenhet. Det ska vara lärande, lustfyllt och roligt att komma till och vistas på förskolan.

Framsidan på förskolan Bronsåldersgatan 50. Långt tegelhus med blå dörr och gula bänkar framför.

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna i verksamheten för att barnet ska kunna utvecklas till ”sitt bästa jag”.

Så jobbar vi

Vi på Blästad förskolor inspireras av Reggio Emilia pedagogiken.

Vi ser barnet som ett kompetent barn vilket innebär att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intresse och behov.

Varje individ berikar gruppen där vi lär tillsammans i ett utforskande arbetssätt. Alla får bli och vara kompetenta tillsammans med andra i en miljö som välkomnar och bidrar till att olikheter kan värdesättas. Vilket gör förskolan till en demokratisk mötesplats.

Vår roll som pedagoger blir att vara:

Lyssnande – vara nära barnen

Medforskande – vara nyfiken på barnens görande

Stimulerande – utmana barnen i deras görande 

Du är välkommen

Har du funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på telefonnummer 013- 20 55 98. Föräldrar som söker plats och vill komma och titta på Vingens förskola är varmt välkomna, ta kontakt för bokning.

Förskolan Bronsåldersgatan 50

Skicka e-post till Förskolan Bronsåldersgatan 50

E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 98

Besöksadress: Bronsåldersgatan 50 (se karta)

Postadress: Förskolan Bronsåldersgatan 50
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskbronsaldersgatan50 http://www.linkoping.se/fskbronsaldersgatan50

Förskolechef: Marie Bjärud Karlsson
Telefon: 013-20 84 30

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 maj 2018