Forum för samverkan

Förskolechefen är ansvarig för verksamheten och beslutande i alla övergripande frågor. Demokrati och inflytande är två viktiga faktorer i vår verksamhet och vi arbetar för att beslut ska fattas så nära barn, föräldrar och personal som möjligt.

Våra olika forum för samverkan

  • Ledningsgrupp där förskolechef, bitr. förskolechef, specialpedagog samt arbetslagsledarna ingår. Gruppen har beslutsrätt i olika frågor gällande verksamheten.

  • Arbetslagsledarna är samordnare på respektive förskola och har beslutsrätt tillsammans med personal och föräldrar i verksamhetsnära frågor.

  • Föräldraråd på varje förskola som består av förskolechef, föräldrar samt personal. Syftet är att vara en samverkansgrupp för alla barn och föräldrars bästa och vara en informationslänk mellan förskolechef, pedagoger och föräldrar. Föräldrarådet kan vägleda i olika frågor men är inte en beslutsfattande grupp.

 

  • Föräldramöte äger rum en gång/läsår med syftet att ge information om förskolans verksamhet så att föräldrarna får kunskap om innehåll och mål i förskolans verksamhet. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Övriga tillfällen där samverkan sker är t.ex. Drop-in, Lucia och Förskolans dag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 december 2017