Forum för samverkan förskolan Grengatan 21A

Samverkan Förskola - Hem sker på olika sätt. Här kan du läsa om våra olika forum.

Föräldrarepresentanter

Förskolan har föräldraråd 2 ggr/termin med föräldrar från alla fyra avdelningar representerade. Syftet med råden är att bygga relationer, samt skapa forum för samverkan och möten mellan förskola - hem.

Föräldramöte

Förskolan har ett möte under hösten, då vi presenterar vår pedagogiska ide och våra målområden.

Informationsblad

Varje månad får du som vårdnadshavare övergripande information från förskolan gällande vår verksamhet samt kommande händelser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 juni 2016