Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

Förskolan Kvinnebystigen 1 är en förskola med fyra avdelningar belägen centralt i Kvinneby med närhet till skog och natur.

Kvinnebystigen 1

 

Avdelningar

Stjärnan 1-3 år

Solen 1-4 år

Månen 1-4 år

Regnbågen 4-5 år

Inskolning

Inskolningen varar i ca 10 dagar. Första dagen är familjen här en kort stund sedan utökad tiden under inskolningen. Första veckan är vårdnadshavaren med hela tiden för att under andra veckan börja gå ifrån. En pedagog håller i inksolningen och är kontaktperson, samma person har sedan ett uppföljningssamtal efter en tid.

Verksamhet

Inriktning

Kvinnebystigen 1 har Grön Flagg och är även ansluten till Friluftsfrämjandet med profileringen Skogsmulle i förskolan.

Arbetssätt

Vi har två elcyklar med plats för 6 barn vardera som gör att barn och pedagoger kan röra sig i närsamhället med lätthet. Hos oss är nyfikenhet glädje och omsorg i fokus! På förskolan finns förskolebibliotek och alla pedagoger har genomgått skolverkets utbildning i läslyftet. Förskolan har tillagningskök och vår kock är en naturlig del av verksamhetens pedagogik och innehåll.

Förskolan Kvinnebystigen 1

Telefon: 013-20 89 45

E-post: Skicka e-post till Förskolan Kvinnebystigen 1

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Kvinnebystigen 1
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Kvinnebystigen 1
Kvinnebystigen 1 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskkvinnebystigen1 http://www.linkoping.se/fskkvinnebystigen1

Ansvarig

Förskolechef
Anja Mistrén
Telefon: 013-26 36 56

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 februari 2018