Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

Förskolan Kvinnebyvägen 91 består av fyra avdelningar och en förskolebuss.

Tre barn sitter på golvet i en förskola och bygger med klossar, två killar och en tjej.

 

Avdelningar

Tussilago 1-3 år

Blåsippan 1-3 år

Solrosen 1-3 år

Smörblomman 4-5 år. Bussen är knuten till avdelningen.

 

Inskolning

Inskolningen vara i ca 10 dagar. Första tiden är vårdnadhavaren med för att sedan lämna barnet korta stunder. Inskolningen utgår alltid ifrån varje barns ensklida behov och förutsättningar. Varje familj får en egen kontaktperson under inskolningen som sedan även håller i uppföljningssamtalet.

Verksamhet

Inriktning

Kvinnebyvägen 91 har Grön Flagg och är även ansluten till Friluftsfrämjandet med profileringen Skogsmulle i förskolan. Vi har en mobil verksamhet knuten till Kvinnebyvägen 91 i form av en förskolebuss som ersätter en avdelning och bedriver utomhuspedagogik med de äldsta barnen på förskolan.

Arbetssätt

Vi har även två elcyklar med plats för 6 barn vardera som gör att barn och pedagoger kan röra sig i närsamhället med lätthet. Hos oss är nyfikenhet glädje och omsorg i fokus! På förskolan finns förskolebibliotek och alla pedagoger har genomgått skolverkets utbildning i läslyftet. Förskolan har tillagningskök och vår kock är en naturlig del av verksamhetens pedagogik och innehåll.

Förskolan Kvinnebyvägen 91

Telefon: 013-20 89 44

E-post: Skicka e-post till Förskolan Kvinnebyvägen 91

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Kvinnebyvägen 91
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Kvinnebyvägen 91
Kvinnebyvägen 91 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskkvinnebyvagen91 http://www.linkoping.se/fskkvinnebyvagen91

Ansvarig

Förskolechef
Anja Mistrén
Telefon: 013-26 36 56

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 februari 2018