Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

Välkommen till vår förskola Kastanjen, Ramstorpsgatan 32, som ligger i stadsdelen Ramshäll.

Entré tillförkloa med blommor ien rabatt, med ett bord och svenska flaggan , det finns en färgglad skylt som det står välkommen på

 

Vår förskola Kastanjen

Telefon: 013 - 20 84 20

På vår förskola finns en avdelning, med barn i åldern  1 - 5 år.
Vi öppnar 06:00, om behov finns har vi öppet till 18:30

Verksamhet och Kvalité

  • Vår verksamhet grundar sig på Läroplan för förskolan (Lpfö 2010), vi fördjupar oss i olika delar.
  • Insynsbesök ligger till grund för vår kvalitetssäkring,

Leken

Leken har en central roll på vår förskola. Lek är barns naturliga sätt att lära och utvecklar fantasi, tankar och koncentration. Samarbete och barns inflytande är också viktiga delar i vår verksamhet.

Utemiljö

Förskolan har en fin gård,där barnen ges möjlighet att öva upp sin motorik. Vi har nära till skogen, och besöker flera olika lekplatser i vår närmiljö. 

Språk

Genom att samtala med barnen och använda ett varierat språk, ökar barnens ordförråd , vi arbetar med sång och rim och ramsor, läser och berättar.  

Matematik

I vardagen tränar vi matematiska begrepp, sorterar och kategoriserar.

Kök

Vår förskola har mottagningskök.

Besök oss

Du är välkommen att ringa och boka tid för besök hos oss.

Förskolan Ramstorpsgatan 32

Telefon: 013-20 84 20

E-post: Skicka e-post till Förskolan Ramstorpsgatan 32

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Ramstorpsgatan 32
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ramstorpsgatan 32
Ramstorpsgatan 32 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskramstorpsgatan32 http://www.linkoping.se/fskramstorpsgatan32

Ansvarig

Förskolechef
Carolina Gustafson
Telefon: 013-20 60 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 februari 2018