Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Forum för samverkan

Förskolechef är ansvarig för verksamheten och beslutande i alla övergripande frågor. I organisationen finns det flera forum för delaktighet och inflytande genom ledningsgrupp, arbetslag och föräldragrupp. Strävan är att beslut ska fattas så nära de som är berörda som möjligt dvs barn, föräldrar och personal.

Vår organisation

Förskolechef samråder med arbetslagsledarna i områdets ledningsgrupp.
Varje förskola har ett föräldraråd bestående av föräldrarepresentanter som är ett forum för förskolechef att inhämta synpunkter och förslag i för området viktiga utvecklingsfrågor t.ex. inskolning.

Arbetslagsledaren är samordnare på respektive förskola och kan fatta beslut tillsammans med arbetslaget och föräldrarna i verksamhetsnära frågor.

På varje förskola finns möjligheter att bilda en föräldragrupp för inflytande i verksamhetsnära frågor som rör en specifik avdelning eller förskola t.ex. sunda matvanor och firande av traditioner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 april 2017