Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Om förskolan

Förskolan Lek och Lär är en mindre förskola som ligger mitt i ett bostadsområde. Vi har nära till fin natur och andra lekmiljöer som vi gärna besöker. Något som vi alltid strävar efter är att dela barnen i mindre grupper, med en närvarande pedagog. Detta för att på bästa sätt uppmärksamma och tillgodose varje barns behov.

Stenhagsvägens framsida, med staket, sandlåda, uteförråd och lekredskap.

 

Så jobbar vi

Så jobbar vi

Vi på Blästad förskolor inspireras av Reggio Emilia pedagogiken.

Vi ser barnet som ett kompetent barn vilket innebär att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intresse och behov.

Varje individ berikar gruppen där vi lär tillsammans i ett utforskande arbetssätt. Alla får bli och vara kompetenta tillsammans med andra i en miljö som välkomnar och bidrar till att olikheter kan värdesättas. Vilket gör förskolan till en demokratisk mötesplats.

Vår roll som pedagoger blir att vara:

Lyssnande – vara nära barnen

Medforskande – vara nyfiken på barnens görande

Stimulerande – utmana barnen i deras görande 

Vår miljö

I vår ateljé ges goda förutsättningar för barnen att aktivt välja vad de vill utforska genom skapandet, men det går också att hitta rum för rörelse eller en lugnare miljö att mötas i.

Välkommen

Om ni vill besöka oss är du välkommen att ringa och boka tid på telefonnummer 013 - 20 89 35.

Förskolan Stenhagsvägen 7

Skicka e-post till Förskolan Stenhagsvägen 7

E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 35

Besöksadress: Stenhagsvägen 7 (se karta)

Postadress: Förskolan Stenhagsvägen 7
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskstenhagsvagen7 http://www.linkoping.se/fskstenhagsvagen7

Förskolechef: Marie Bjärud Karlsson
Telefon: 013-20 84 30

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 maj 2018