Forum för samverkan

Föräldrasamverkan på förskolan sker bland annat genom föräldramöte, föräldraråd, trivselaktiviteter, samt den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.

Föräldrasamverkan

Samverkan sker genom föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal, trivselaktiviteter som jul/luciafirande, öppet hus kopplat till tema arbetet och sommarfest. Föräldrasamverkan sker också dagligen genom lämning och hämtning, där viktig och värdefull information om barnets tid i förskolan ges.

Föräldramöte

Varje höst har förskolan ett föräldramöte för att ge er föräldrar inblick i förskolans verksamhet när det gäller innehåll och aktiviteter.

Föräldraråd

Ett föräldraråd består av en föräldrarepresentant från varje avdelning, arbetslagsledare, förste förskollärare, biträdande förskolechef och förskolechef. Föräldrarådet träffas tre gånger per verksamhetsår och förskolechef är sammankallande.

  • Föräldrarådet ska vara ett utvecklande forum där förskola och hem arbetar gemensamt för att höja kvalitén i verksamheten.
  • Stärka förskolan och vårdnadshavarna i sina roller.

Föräldraråd äger rum en gång på hösten och två gånger på våren. Datum för möten våren 2017 är 

  • Tisdag 7 februari
  • Tisdag 25 april

Överlämning förskola-förskoleklass-fritidshem

I dokumentet nedan finns information om hur överlämning från förskola till förskoleklass-fritidshem i Sturefors går till; med tidsplan, aktivitet och vem som är ansvarig.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 mars 2017