Forum för samverkan

På Vidingsjö by har vi ett föräldraforum som träffas fyra gånger om året.

Vårt föräldraforum ska fungera som en länk mellan föräldrar, förskolan och förskolechefen, där frågor från både föräldrarna och förskolan ska kunna diskuteras. På föräldraforumet behandlas sådana frågor som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelse för barn och vårdnadshavare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016