Om förskolan

En röd förskolebyggnad inbäddad i gröna buskar och gräsyor, en stengång fram till huset.

 

Förskolan Vidingsjö by ligger i hjärtat av den södra stadsdelen Vidingsjö i Linköping.

Våra mål

Vårt mål är att alla barn ska känna trygghet på förskolan och att vi ska ha roligt tillsammans. Vi utgår från barnens behov och anser att omsorg är lika viktigt som pedagogik. Tillsammans med barnen vill vi lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans verksamhet följer läroplanen (Lpfö98/10) och dess mål för förskolan.

Barnen i fokus

Vi har alltid barnet i fokus och anser att alla barn är kompetenta och har lusten och nyfikenheten att lära. Barn lär av varandra och det vill vi uppmuntra. Vårt kännetecken är att vi har engagerade och flexibla pedagoger som utforskar tillsammans med barnen. Vi erbjuder en miljö där barn kan erövra kunskap och erfarenhet på ett lustfyllt sätt.  

Förskolan har egen kokerska som lagar maten, och som bjuder in barnen till matråd.

Öppettider  

06.00-18.30.

Våra avdelningar

Vi har fyra avdelningar på förskolan. På alla avdelningar arbetar förskollärare och barnskötare. Vi har en stor, härlig gård, med stora ytor för barnens lek och lärande. Vår närhet till skogen ger rika tillfällen för barnen att upleva naturen i vardagen.

Här hittar du lite fakta om varje avdelning. Vill du veta mer kan du läsa vidare efter bilderna längst ner på sidan.

Rubinen

På avdelning Rubinen är barnen i åldrarna 1 - 2 år.

Safiren

Här är  barnen i åldrarna 2 - 3 år.

Smaragden

Här är  barnen i åldrarna 3 - 4 år.

Topazen

På avdelning Topazen är  barnen i åldrarna 4 - 5 år.

Telefon

Rubinen, Smaragden och Safiren: 013-20 88 15.

Topazen: 013-20 88 16.


Stora härliga lekytor i vår utemiljö


Utegård för de lite yngre barnen


Naturstig i pilskogen

Små grupper

Vi arbetar varje dag med att dela upp barnen i små grupper för barnen och verksamhetens bästa.

Stimulerande lärandemiljö

Vi arbetar kontinuerligt med lärandemiljön och att stimulera språket tillsammans med barnen. Att alla barn ska få vara delaktiga och påverka verksamheten är en självklarhet för oss.

Så arbetar vi på safiren

Vi arbetar med matematik, språk, naturvetenskap och teknik på varierande sätt. Detta sker bland annat genom rörelse, musik, drama, skogspromenader och genom skapande verksamhet. Att barnen har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten är en självklarhet för oss.

Så arbetar vi

Två dagar i veckan arbetar vi i åldersindelade grupper tillsammans med avdelning Safiren och Topazen. Vi arbetar med matematik, språk, naturvetenskap och teknik på många olika sätt. Detta sker bland annat genom skapande verksamhet, rörelse/gymnastik, musik, drama och skogspromenader. Att barnen har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten är en självklarhet för oss.

Så arbetar vi på Topazen

Vår målsättning är ge barnen trygghet, stärka deras självkänsla och att vi ska ha roligt tillsammans. Verksamheten genomsyras av mycket lek, skapande, rörelse och temaarbeten. Varje barn har sin egen dokumentationspärm som visar på utveckling och lärande. Vi har gruppverksamhet med avdelning Smaragden två dagar i veckan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016