Om förskolan

Förskolan Vidingsjö by ligger i hjärtat av den södra stadsdelen Vidingsjö i Linköping.

En röd förskolebyggnad inbäddad i gröna buskar och gräsyor, en stengång fram till huset.

 

Våra mål

Vårt mål är att alla barn ska känna trygghet på förskolan och att vi ska ha roligt tillsammans. Vi utgår från barnens behov och anser att omsorg är lika viktigt som pedagogik. Tillsammans med barnen vill vi lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans verksamhet följer läroplanen (Lpfö98/10) och dess mål för förskolan.

Barnen i fokus

Vi har alltid barnet i fokus och anser att alla barn är kompetenta och har lusten och nyfikenheten att lära. Barn lär av varandra och det vill vi uppmuntra. Vårt kännetecken är att vi har engagerade och flexibla pedagoger som utforskar tillsammans med barnen. Vi erbjuder en miljö där barn kan erövra kunskap och erfarenhet på ett lustfyllt sätt. 

Kök 

Förskolan har egen kokerska som lagar maten, och som bjuder in barnen till matråd.


Öppettider  

Förskolan har öppet 06.00-18.30.

Våra avdelningar

Vi har fyra avdelningar på förskolan. På alla avdelningar arbetar förskollärare och barnskötare.


Rubinen

På avdelning Rubinen är barnen i åldrarna 1 - 2 år.

Safiren

Här är  barnen i åldrarna 2 - 3 år.

Smaragden

Här är  barnen i åldrarna 3 - 4 år.

Topazen

På avdelning Topazen är  barnen i åldrarna 4 - 5 år.

Telefon

Rubinen, Smaragden och Safiren: 013-20 88 15.

Topazen: 013-20 88 16.

Vår utemiljö


Stora härliga lekytor i vår utemiljö


Utegård för de lite yngre barnen


Naturstig i pilskogen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 oktober 2016