Om förskolan

Ser på dator med färska morötter framför sig

 

Fakta om Kakburken: Adress: Alsättersgatan 17 B

Våra avdelningar består av: Smulan 1-3 år med telenr  013-207880 Skorpan 1-3 år Kringlan 3-5 år med telenr 013-206027 Marängen 3-5 år

I köket arbetar vår kokerska Maud som lagar maten på förskolan och Ryds förskolor eftersträvar en ekologisk sockerfri kost. Frukost serveras kl 07.30 och lunch kl 11.30, på eftermiddagen äter vi mellanmål vid 14.30.

Vi ser på Kakburken som ett hus och inte som fyra enskilda avdelningar. Vi har samma övergripande projekt, mycket gemensamma diskussioner och hjälps åt att ta hand om varandras barn. Detta anser vi ger tryggare barn då de är vana vid arbetssättet och att träffa personal och barn från andra avdelningar, vilket också underlättar barnens överflytt från en avdelning till en annan.

Är du intresserad av att besöka vår förskola, eller har du några frågor? Kontakta då Lise-Lotte Andersson på Smulan 013-207880. Vill du komma på studiebesök så kontakta Lise-Lotte på Liselotte.Andersson@linkoping.se

Våra projekt År 2009 startade vi upp vårt första projekt som vi valde att kalla Vårt Ryd. Sedan dess har vi haft flera projekt, några av de största och mest medialt uppmärksammande är ljudpromenaden Hörrup, (se länk nedan för att läsa en tidningsartikel om detta från Corren) och vårt fotoprojekt Barn berättar. Under Barn berättar lät vi barnen dokumentera sitt perspektiv på sin tillvaro med kameran som verktyg. Den 8 september-20 oktober 2013 pågick vår utställning Perspektiv- Barn berättar på Östergötlands museum . Då ställdes barnens egna fotografier ut och i samband med detta höll vi föreläsningar och sålde vår egenproducerade bok.  Idag är bilderna med i en vandringsutställning som turnerar i Sverige. Nedan hittar du tidningsartiklar om utställningen Barn berättar.

Att arbeta projektinriktat När vi startar ett nytt projekt brukar vi pedagoger lägga upp ramarna, exempelvis att vi vill se på barns perspektiv på sin tillvaro med hjälp av kameran som verktyg. Sedan är det upp till barnen att vara med och fylla de ramarna, vad de valde att fotografera och vad som väckte deras nyfikenhet, bidrog till de olika vägar projektet tog. Med hjälp av områdets ateljerista, pedagogista och vår pedagogiska dokumentation (läs länkar nedan för att få veta mer om dessa begrepp) jobbar vi för att våra projekt ska bli en del i vardagen som barnen är med och påverkar. Vi tror på en lärprocess där barn och vuxna utforskar tillsammans och där processen, inte resultatet, är det viktiga.

Vi vill att barnen ska få synas och ta plats ute i samhället. Vi vill visa på den kompetens som vi ser att barnen besitter och att förskoleverksamheten idag inte bara är att ”passa barn”. Då vi även anser det viktigt för barnen att få vidga sina vyer och söker vi hela tiden möjligheter för samarbeten med personer och platser utanför förskolan i samband med våra olika projekt. Under projektet Barn berättar samarbetade vi med bland andra Akademin Valand, Svenska filminstitutet och Östergötlands museum.

 Miljö och material Vi arbetar kontinuerligt med att förändra miljön på förskolan för att den ska passa vår verksamhet och det projekt som vi för tillfället arbetar med. Den pedagogiska miljön inreds utifrån tanken att barnen ska erbjudas en tillåtande och trygg miljö som utmanar och inspirerar. Vi brukar prata om orden tillgänglighet, tilltro och inspiration. Det ska finnas en röd tråd i huset, alla avdelningar har exempelvis bygghörnor och sin egen ateljé.  Vi vill erbjuda material som barnen inte har hemma och försöker därför tillföra oväntat material som inte har en given funktion.  Vi anser att det är viktigt för barnen att få uttrycka sig på många olika sätt och vi arbetar mycket med skapande verksamhet utifrån Reggio Emilias tankar om de 100 språken.

2016/17 arbetar vi med det gemensamma temat: Hur kan vi tillsammans skapa hållbara relationer i vårt område? Utifrån denna frågeställning är vi nyfikna på att se hur vi tillsammans kan utforska Ryd och de relationer som skapas i området!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016