Om förskolan

Välkommen till Förskolan Adjunkten! Här arbetar vi mot vår vision:

Alla barn och vuxna ska få uttrycka sin tanke och åsikt. På T1:s förskolor blir detta verklighet!

Som barn på Förskolan Adjunkten  kommer man att få vara med om mycket genom att utforska och experimentera såväl liten som stor inom lämpliga ramar. Det är viktigt att få försöka själv och genom att ompröva sina kunskaper, lära sig nya saker. Arbetslaget runtomkring barnen skapar förutsättningar runt barnens lärande genom att erbjuda tid, former, materiel, inspiration och idéer samt är goda förebilder så att barnens förmågor tillvaratas på bästa möjliga sätt. 

Introduktion

Introduktionen sker under en till två veckor. De första dagarna är korta och introduktionstiderna anpassas efter ert barns behov. Under introduktionen är föräldern aktivt med i alla de rutiner som kännetecknar verksamheten på förskolan, vilket skapar trygghet för barnet och även för föräldern som ser hur rutinerna går till och hur vi bemöter alla barn. Vi kommer finnas bredvid men inte ta över er roll. Syftet med detta är att inte för tidigt utnyttja barnets tillit då det verkar gå bra, utan vänta in barnet som först får lära känna förskolan tillsammans med er och oss som medforskare. Ni får under de första dagarna bekanta er med miljön och träffa introduktionsansvarig pedagog och de blivande kompisarna och de andra pedagogerna på förskolan. Dagarna kan innehålla bl a lek, fruktstund/sång, gruppverksamhet/utelek, lunch och vila. Detta tillsammans med övriga barn, pedagoger samt er föräldrar. Introduktionen tar minst en vecka och den första veckan går det inte att kombinera den med att arbeta samtidigt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juni 2016