Om förskolan

Förskolan har en stor väl inhägnad trädgård med riklig vegetation. Trädgården inbjuder till fantasirik lek i smågrupper. På gården finns också en stor sandlåda. Vi harett litet trädgårdsland som barnen är med och sköter. I direkt anslutning till förskolans trädgård ligger Trädgårdsföreningen som vi ofta besöker.

Förskolan har planerad skapande verksamhet varje vecka. Skaparlusta och fantasi står i centrum när barnen i ett lugnt tempo får prova olika tekniker, t ex med papper, färg, lera och trä. I anslutning till barnens skapande dokumenterar vi hur barnen närmar sig nya material och barnen får kommentera vad de gör. Genom bild, text, foto, ljudband och utställningar arbetar vi med att synliggöra barnens lek och arbete för dem själva, varandra och föräldrar. Dokumentationen är också till hjälp för att arbetslaget ska se vad barnen gjort och tillsammans med barnen arbeta vidare utifrån nya frågeställningar i t ex temaarbeten.Förskolan bedriver sedan flera år aktivt genusarbete som syftar till att stärka såväl flickor som pojkar. Grunden i barnens vardag på förskolan är fri lek inne och ute. Grupperna har också natur & teknik, matematik, språk, musik, skapande och rörelse-gymnastik.

Kom gärna och besök oss! Vi är tacksamma om ni ringer innan, så att vi kan avdela en pedagog som kan visa er runt och svara på frågor.

Introduktion

 Introduktionen sker under en till två veckor. De första dagarna är korta och introduktionstiderna anpassas efter ert barns behov. Under introduktionen är föräldern aktivt med i alla de rutiner som kännetecknar verksamheten på förskolan, vilket skapar trygghet för barnet och även för föräldern som ser hur rutinerna går till och hur vi bemöter alla barn. Vi kommer finnas bredvid men inte ta över er roll. Syftet med detta är att inte för tidigt utnyttja barnets tillit då det verkar gå bra, utan vänta in barnet som först får lära känna förskolan tillsammans med er och oss som medforskare. Ni får under de första dagarna bekanta er med miljön och träffa introduktionsansvarig pedagog och de blivande kompisarna och de andra pedagogerna på förskolan. Dagarna kan innehålla bl a lek, fruktstund/sång, gruppverksamhet/utelek, lunch och vila. Detta tillsammans med övriga barn, pedagoger samt er föräldrar. Introduktionen tar minst en vecka och den första veckan går det inte att kombinera den med att arbeta samtidigt.

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juni 2016