Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om förskolan

 

Förskolan Ellen Key är belägen nära Björnkärrsskolan, med gångavstånd till såväl Rydskogen som Ryds centrum. Förskolan öppnar kl 06.00 på Tvättbjörnen, där leker barnen till kl 07.00 då de går till sina respektive avdelningar. Kl 16.45 går de barn som är kvar på förskolan till Tvättbjörnen. Då vädret tillåter stängs ibland förskolan ute.

Med inspiration av Reggio Emilia-filosofin fördjupar sig barn och pedagoger tillsammans i olika projekt som barnen visar intresse för. Pedagogerna dokumenterar arbetet med hjälp av foton, filmer, barnens berättelser och bilder med mera och tydliggör barnens lärande i enlighet med förskolans läroplan.

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema i området. Just nu är Temat ”Ett hållbart Ryd/Jägarvallen” det vill säga barnens relation och dialog med området som ligger i fokus för barnens arbete.

Utgångspunkten är att utifrån barnens nyfikenhet, intresse och idéer forska i olika små projekt där tankar vidareutvecklas och vi kan lära av varandra. Vi delar oss i mindre grupper, på varje avdelning och i huset. Varje barn får på så sätt mera utrymme för lek, språk och kommunikation som vi lägger stor vikt vid i hela området.

Barnen utmanas och stimuleras på ett lustfyllt och inspirerande sätt särskilt inom områden som matematik, naturvetenskap, teknik, språk och skapande verksamhet. Personalen får kontinuerlig utbildning i detta liksom inom pedagogisk dokumentation. Genom den pedagogiska dokumentationen synliggör vi barnens lärande och utveckling.

 Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. För att leda oss i den skapande verksamheten har vi en ateljerista. Hon ska ge oss nya tankar om miljö, material och tekniker.

Förskolan har en rik utemiljö, en stor kuperad gård med stora möjligheter som sträcker sig runt hela huset. I direkt närhet finns även flera stora lekparker och Rydskogen som en naturlig del av verksamheten.

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål som lagas av kokerskan Lena i förskolans kök.

Har Du frågor eller vill veta mer om förskolan Ellen Key är du välkommen att kontakta oss. Förskollärare Anneli Ekström 013-20 78 47 är ansvarig för visning av förskolan och finns tillgänglig på Nalle Puh.

Stora Björn och Lilla Björn 013-20 53 15
Nalle Puh och Teddybjörnen 013-20 78 47
Bamse och Tvättbjörnen 013-26 39 26

Varmt välkommen till Förskolan Ellen Key!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2018