Om förskolan

Förskolan Fanjunkaregatan 122 består av ett stort arbetslag som arbetar tillsammans. Barnen är fördelade på två avdelningar i åldern 1-5 år.

Tre förmiddagar i veckan har vi gruppaktiviteter utifrån ålder. Då arbetar vi med skapande, språk, matematik, rörelse och går till skogen. De tre dagarna kommer också våra "15-timmarsbarn" klockan 08-13.

Vår verksamhet bygger på att fånga upp barnens intressen och spinna vidare på det de tycker är intressant. Vi arbetar med att göra barnen delaktiga för att stimulera deras nyfikenhet och lärande. Kontakta oss gärna och boka in ett besök!

Introduktion

 Introduktionen sker under en till två veckor. De första dagarna är korta och introduktionstiderna anpassas efter ert barns behov. Under introduktionen är föräldern aktivt med i alla de rutiner som kännetecknar verksamheten på förskolan, vilket skapar trygghet för barnet och även för föräldern som ser hur rutinerna går till och hur vi bemöter alla barn. Vi kommer finnas bredvid men inte ta över er roll. Syftet med detta är att inte för tidigt utnyttja barnets tillit då det verkar gå bra, utan vänta in barnet som först får lära känna förskolan tillsammans med er och oss som medforskare. Ni får under de första dagarna bekanta er med miljön och träffa introduktionsansvarig pedagog och de blivande kompisarna och de andra pedagogerna på förskolan. Dagarna kan innehålla bl a lek, fruktstund/sång, gruppverksamhet/utelek, lunch och vila. Detta tillsammans med övriga barn, pedagoger samt er föräldrar. Introduktionen tar minst en vecka och den första veckan går det inte att kombinera den med att arbeta samtidigt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juni 2016