Om förskolan

Förskolan arbetar utefter T1:s verksamhetsplan, mål, och visionen:

Alla barn och vuxna ska få uttrycka sin tanke och åsikt. På T1:s förskolor blir detta verklighet.

Vi som arbetar på Duvslaget tycker att glädje, trygghet, leklust och lärlust är det viktigaste i vår verksamhet. Med leken som verktyg vill vi att barnen utvecklar sina olika förmågor. Vi är måna om att både flickor och pojkar får samma möjligheter hos oss.

Trygghet når vi genom att vuxna deltar i barnens lek och samvaro. Varje förmiddag har vi samling med rörelsesånger, rim och ramsor. På så sätt stimulerar vi barnens språkmedvetenhet.

Så här ser veckan ut hos oss på Duvslaget:

Måndagar: Personallaget sitter varannan vecka för reflektion. Andra hälften av personallaget har verksamhet tillsammans med barnen.

Tisdag-torsdag: Gruppverksamhet. Barnen är indelade i grupp efter ålder. Då arbetar vi utefter våra olika mål såsom matematik, språk och naturkunskap.

Fredagar: Har vi en gemensam samling med alla barn. Ett härligt tillfälle att avsluta veckan på och skapa en vi-känsla i huset.

5års-gruppen har verksamhet tillsammans med förskolorna Älvan och Bullerbyn en dag i veckan.

Introduktion

Introduktionen sker under en till två veckor. De första dagarna är korta och introduktionstiderna anpassas efter ert barns behov. Under introduktionen är föräldern aktivt med i alla de rutiner som kännetecknar verksamheten på förskolan, vilket skapar trygghet för barnet och även för föräldern som ser hur rutinerna går till och hur vi bemöter alla barn. Vi kommer finnas bredvid men inte ta över er roll. Syftet med detta är att inte för tidigt utnyttja barnets tillit då det verkar gå bra, utan vänta in barnet som först får lära känna förskolan tillsammans med er och oss som medforskare. Ni får under de första dagarna bekanta er med miljön och träffa introduktionsansvarig pedagog och de blivande kompisarna och de andra pedagogerna på förskolan. Dagarna kan innehålla bl a lek, fruktstund/sång, gruppverksamhet/utelek, lunch och vila. Detta tillsammans med övriga barn, pedagoger samt er föräldrar. Introduktionen tar minst en vecka och den första veckan går det inte att kombinera den med att arbeta samtidigt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 augusti 2016