Förskolan Mårdtorpsgatan 59

Vår verksamhet bygger på Förskolans läroplan och vi inspireras av Reggio Emilia och Lyssnandets pedagogik.

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema i området. Just nu är Temat ”Ett hållbart Ryd/Jägarvallen” det vill säga barnens relation och dialog med området som ligger i fokus för barnens arbete.

Utgångspunkten är att utifrån barnens nyfikenhet, intresse och idéer forska i olika små projekt där tankar vidareutvecklas och vi kan lära av varandra. Vi delar oss i mindre grupper, på varje avdelning och i huset. Varje barn får på så sätt mera utrymme för lek, språk och kommunikation som vi lägger stor vikt vid i hela området.

 Vision för förskolorna i område Ryd/Jägarvallen

 

Nyheter

Förskolan Mårdtorpsgatan 59

Telefon: 013-20 52 09

E-post: Skicka e-post till Förskolan Mårdtorpsgatan 59

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Mårdtorpsgatan 59
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Mårdtorpsgatan 59
Mårdtorpsgatan 59 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskmardtorpsgatan59 http://www.linkoping.se/fskmardtorpsgatan59

Ansvarig

Förskolechef
Ulla Karlsson
Telefon: 013-20 68 78

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 maj 2016