Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskolan Mårdtorpsgatan 59

Vår verksamhet bygger på Förskolans läroplan och vi inspireras av Reggio Emilia och Lyssnandets pedagogik.

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema i området. Just nu är Temat ”Ett hållbart Ryd/Jägarvallen” det vill säga barnens relation och dialog med området som ligger i fokus för barnens arbete.

Utgångspunkten är att utifrån barnens nyfikenhet, intresse och idéer forska i olika små projekt där tankar vidareutvecklas och vi kan lära av varandra. Vi delar oss i mindre grupper, på varje avdelning och i huset. Varje barn får på så sätt mera utrymme för lek, språk och kommunikation som vi lägger stor vikt vid i hela området.

 Vision för förskolorna i område Ryd/Jägarvallen

 

Nyheter

Förskolan Mårdtorpsgatan 59

Telefon: 013-20 52 09

E-post: Skicka e-post till Förskolan Mårdtorpsgatan 59

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Mårdtorpsgatan 59
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Mårdtorpsgatan 59
Mårdtorpsgatan 59 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskmardtorpsgatan59 http://www.linkoping.se/fskmardtorpsgatan59

Ansvarig

Förskolechef
Ulla Karlsson
Telefon: 013-20 68 78

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 maj 2016