Om förskolan

Förskolan Schiörlins gata 2, Utelek är nybyggd och belägen i den nya stadsdelen Vallastaden. Fullt utbyggd har förskolan 72 platser som fördelas på tre avdelningar och 10 pedagoger. Förskolan ligger i direkt anslutning till en stor park och med närhet till Vallaskogen. Förskolegården ger rika möjligheter till lärande med egen odlingsdel, återvinningsstation samt bygg- och konstruktionsdel. Förskolan har även ett eget tillagningskök och kokerska.

 

Förskolan Utelek är en I Ur och Skur-förskola med utomhuspedagogik som utgångspunkt för barnens lärande. Vi är medlemmar i Friluftsfrämjandet och arbetar efter I Ur och Skur-konceptet samt förskolans läroplan Lpfö 98/10.

Viktiga hörnstenar i verksamheten är värdegrundsarbetet samt arbetet med natur och teknik och hållbar utveckling. Vi arbetar med NTA-tema och Grön flagg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016