Förskolan Utsädesgatan 120

Välkommen till förskolan Utsädesgatan 120!

Under 2016/2017 är områdets gemensamma tema: "Hur undersöker vi förvandlingar och förändringar".

Änggårds förskolor arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där barnens intressen och tankar tas tillvara, utifrån det skapas projekt där barnen tar del av ett utmanande och lustfyllt lärande. Barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag.

Vi lägger stor vikt vid de pedagogiska miljöerna, såväl inomhus som utomhus, och förändrar och anpassar dem utifrån barnens behov och intressen.

Förskolepersonalen samarbetar med vårdnadshavare för att stödja barnets individuella utveckling och lärande.

 

Nyheter

Förskolan Utsädesgatan 120

Telefon: 013-20 87 63

E-post: Skicka e-post till Förskolan Utsädesgatan 120

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Utsädesgatan 120
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Utsädesgatan 120
Utsädesgatan 120 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskutsadesgatan120 http://www.linkoping.se/fskutsadesgatan120

Ansvarig

Förskolechef
Inger Idegren
Telefon: 013-20 78 32

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 mars 2017