Förskolan Utsädesgatan 60

Välkommen till förskolan Islandet!

På Islandet finns en mobil förskola på vår 5-års avdelning, och det finns även särskild kompetens för barn med grav generell språkstörning.

Änggårds förskolor arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där barnens intressen och tankar tas tillvara, utifrån det skapas projekt där barnen tar del av ett utmanande och lustfyllt lärande. Barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag.

Vi lägger stor vikt vid de pedagogiska miljöerna, såväl inomhus som utomhus, och förändrar och anpassar dem utifrån barnens behov och intressen.

Förskolepersonalen samarbetar med vårdnadshavare för att stödja barnets individuella utveckling och lärande.


 

Nyheter

Förskolan Utsädesgatan 60

Telefon: 013-20 60 15

E-post: Skicka e-post till Förskolan Utsädesgatan 60

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Utsädesgatan 60
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Utsädesgatan 60
Utsädesgatan 60 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskutsadesgatan60 http://www.linkoping.se/fskutsadesgatan60

Ansvarig

Förskolechef
Maria Bülow
Telefon: 013-26 31 81

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 mars 2017