Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läroplan och mål

Förskolans läroplan

Förskolan styrs av läroplanen (Lpfö98 rev 2010). Läroplanen innehåller förskolan värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer.

Barn- och ungdomsnämndens mål

  • Maximalt lärande
  • Likvärdiga möjligheter
  • Lust och engagemang
Avdelning för förskola och grundskola

Öppettider:
Vardagar kl 07.45 - 16.00

Telefon: 013- 20 60 00

E-post: Skicka e-post till Avdelning för förskola och grundskola

E-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Lnköping

Besöksadress: Apotekaregatan 13C
Apotekaregatan 13C på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juli 2017