Fritidsgård Vikingstad

Vikingstadgården ligger i anslutning till Vikingstadskolan på Mimergatan 14.
Verksamhet erbjuder kvällsverksamhet för ungdomar i högstadieåldern tisdagar 17.00-21.00 samt fredagar 17.00–23.00.

Fritidsverksamheten för ungdomar 13-16 år

Vikingstadgården erbjuder verksamhet för ungdomar i högstadieåldern tisdagar 17.00-21.00 samt fredagar 17.00–23.00. Verksamheten möter olika intressen och behov samt ungdomarna deltar själva i planering och genomförande av olika arrangemang och verksamheter. Andra dagar är besökarna hjärtligt välkomna till systergårdarna Malmslättsgården och Lambovsgården.

Tvspel

Sällskapspel

Café och häng

Hallen Fredagar 18.00-20.00

Ungdomsarenor i Linköping

För att delta i fritidsgårdarnas verksamheter, löser man ett medlemskort för 50 kronor per/år. Medlemskortet berättigar tillträde på alla kommunens gårdar och aktiviteter. För mer information om förhållningsregler, likabehandlingsplan och verksamhetsuppdrag besök ungdomsarenornas sida.

Fritid 13-16 år Vikingstad

Telefon: 013-20 55 70

E-post: Skicka e-post till Fritid 13-16 år Vikingstad

E-post: resursochstodverksamhet@linkoping.se

Postadress:
Västerleden 1
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Mimersgatan 14
Mimersgatan 14 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/ungvikingstad http://www.linkoping.se/ungvikingstad

Ansvarig

Rektor
Ewa Höglind

Senast uppdaterad den 21 mars 2017