Om skolan

 

På Björnkärrsskolan arbetar vi med elever som följer träningsskolans kursplaner. Vi har för närvarande 14 elever i år 1-6. Vi flyttade till nya lokaler på Björnkärrsskolan hösten 2013. Lokalerna innehåller utrymmen för olika typer av lärande, till exempel, klassrum, ateljé och kök.

Vi arbetar med ett individanpassat lärande där eleverna under veckan möts i olika grupper. Ibland är eleverna i helgrupp och ibland i flera mindre grupper. Vi använder oss av de estetiska ämnena för att stärka inlärningen och kommunikation är en viktig del av allt vi gör. Återkommande veckovisa aktiviteter är viktigt för att eleverna ska känna trygghet och förtrogenhet. Vi använder oss av ett schema med flera aktiviteter som återkommer från vecka till vecka. Personalen har goda kunskaper i teckenkommunikation. Vi använder oss också av bildstöd i undervisningen. Varje elev har en egen iPad som används både för dokumentation och för att använda utvecklande appar.

Vi använder oss av Björnkärrsskolans skolgård som är en härlig plats med lekredskap, kullar och små skogspartier. Vi har gångavstånd till Rydsskogen som vi också använder oss av i undervisningen. Vi utforskar Linköpings stad och skolans närmiljö genom till exempel veckovisa besök i Rydsskogen och/eller på närliggande lekplatser och parker. Vi gör besök på friluftsanläggningar och deltar i olika idrottsaktiviteter och tävlingar med övriga elever på grundsärskolan. Vi försöker att delta i de kulturarrangemang som passar eleverna till exempel besök på passagen, konserter och skolbio. Vi strävar efter att ge eleverna beredskap för att klara nya och oväntade situationer och en vidgad omvärldssyn genom dessa aktiviteter. Vi har ett gott samarbete med grundskolan på Björnkärr och deltar i skolgemensamma aktiviteter som friluftsdagar, kompisgrupper och i olika kulturevenemang.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 februari 2017